top of page

"Be the change you want to see in the world."

 

(Mahatma Gandhi)

Betrokkenheid is geen rekensom

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mens

ook als je het moeilijk kunt betalen

Sensare biedt jaarlijks een aantal coachtrajecten aan voor cliënten met een sterke behoefte aan coaching en die hier vanwege financiële redenen niet zelf in kunnen voorzien.

 

De trajecten omvatten maximaal 7 gesprekken en worden tegen (sterk) gereduceerd tarief aangeboden.  Je kunt dit aanvragen via Onis Welzijnsdiensten  in Asten en Someren en bij Sensare.

 

Milieu

save the earth, it's the only planet with chocolate

Sensare wil onze planeet zo min mogelijk belasten. Daarom gebruiken we groene energie en is onze administratie zoveel mogelijk papiervrij.

 

Scheiden van afval en schoonmaken met milieuvriendelijke middelen is vanzelfsprekend voor ons.

Maatschappij

kennis, kunde en waarde delen

Sensare geeft om haar directe leefomgeving en neemt actief deel aan de lokale maatschappij. We geloven dat een stevig maatschappelijk bewustzijn bijdraagt aan de kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid van onze coaches en onze rol in de samenleving.

Daarom zoeken we regelmatig contact met maatschappelijke organisaties en als het nodig is willen we onze kennis daar kosteloos inzetten.

 

Daarnaast selecteert Sensare jaarlijks een doel waaraan 3% van de winst voor belastingen wordt besteed. Het doel moet deelname aan de maatschappij bevorderen en mag geen groepen uitsluiten als gevolg van religie, afkomst of geaardheid.

Golfteam Het Woold

vanaf 2018 kledingsponsor van het

Dames competitieteam Golfbaan Het Woold

Dames1 2020.jpg
38005ae2-a917-4224-997d-45089210ce43.JPG

Ride for Duchenne

2014 t/m 2019  jaarlijks sponsor van Duchenne Heroes en begeleidden we het team Fabulous Fanatics

bottom of page