top of page

Chinees spreekwoord

"Het beste moment om een boom te planten is 20 jaar geleden, het één na beste moment is vandaag"

Mediation

Conflictbemiddeling

Mediation betekent dat je een onafhankelijke persoon laat bemiddelen in een conflict.

Je zet het in als je met een persoon of organisatie een conflict of een geschil hebt en er samen goed uit wilt komen. Een mediator kan je ook inzetten als je goed uit elkaar wilt gaan; vaak is dat belangrijk wanneer je in een andere rol toch aan elkaar verbonden blijft, zoals bijvoorbeeld bij zakelijke kwesties binnen de familie.

Tip; met zelftest onder aan deze pagina ontdek je of mediation voor jou van waarde kan zijn.

Voordelen mediation

Uit onderzoek is gebleken dat mediation in veel gevallen een effectieve en snelle manier is om een conflict op te lossen. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor mediation.

Mediation is snel en efficiënt, het kost minder tijd en geld dan langdurige juridische procedures. De focus ligt op belangen en toekomst in plaats van standpunten en verleden.

 

De oplossing komt van partijen zelf, wat positieve effecten heeft voor de toekomst en waardoor betrokkenen zich vaak beter houden aan de gemaakte afspraken.

 

De mediator is een neutrale derde en kan (beter) onderscheid maken tussen emotionele en inhoudelijke aspecten en de belangrijkste kwesties.

Mediation

Een manier van interventie voor mensen die een conflict hebben en daarbij geholpen willen worden door een neutrale en onpartijdige bemiddelaar.

Op tijd & preventief inzetten

Mediation kan preventief worden ingezet bij arbeidsconflicten (horizontaal en verticaal) en problemen met ziekteverzuim. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker al langer niet goed presteert, zich regelmatig ziek meldt of een conflict met de leidinggevende dreigt.

 

Preventieve mediation komt ook aan bod wanneer de sfeer negatief wordt beïnvloed omdat medewerkers binnen een team niet goed matchen, de onderlinge communicatie vastloopt of de samenwerking verstoord raakt.

 

Over exit-mediation wordt gesproken wanneer werkgever en medewerker de arbeidsverhouding willen beëindigen en ze daarbij zo goed mogelijk uit elkaar willen gaan.

Arbeidsconflict

Als je betrokken bent bij een arbeidsconflict heeft dat veel impact op jezelf en het bedrijf. De mediator helpt om de relatie goed te beëindigen of voort te zetten.

Zakelijk geschil

Zakelijke geschillen ontstaan tussen organisaties, maar ook binnen de organisatie zelf. Bijvoorbeeld bij familiebedrijven of vennootschappen.

Wanneer geschikt?

Vaak denkt de ene partij dat de andere niet wil overleggen, terwijl dat in werkelijkheid anders is. In het algemeen kan je ervan uitgaan dat mediation geschikt is voor je situatie wanneer;

 

 • je bereid bent om met de andere partij het gesprek aan te gaan

 • je het belangrijk vindt om tot een oplossing te komen van het conflict

 • het conflict niet te ver is geëscaleerd

Met mediation houden deelnemers zelf controle over het conflict én de oplossing. Er is vertrouwelijkheid en beslotenheid zodat iedereen vrijuit kan praten. Daardoor wordt een (werkbare) relatie behouden of zorgvuldig beëindigd.

Zelftest mediation

Mediation is vaak het overwegen waard. Toch kan het nuttig zijn om vooraf goed na te denken of mediation wel de meest geschikte route is. Deze deze korte zelftest kan je wellicht enigszins ondersteunen om een verantwoorde keuze te maken.

 

Eerste vereiste is dat partijen zelf kiezen voor mediatior. Het conflict wordt door partijen samen opgelost, met de hulp van een neutrale bemiddelaar: de mediator.

 

Ontdek of mediation voor jou de juiste manier is om tot een oplossing van je conflict te komen;

Ja, want:

 • Je bent bereid om te onderhandelen

 • Je hebt er belang bij dat het conflict opgelost wordt

 • Je wilt een snelle oplossing

 • Je wilt de oplossing in eigen hand houden

 • Er is sprake van een langdurige relatie met de andere partij

 • Je wilt een oplossing die niet van juridische aard is

 • Je hebt ook in de toekomst met de andere partij te maken

 • Je verwacht met mediation een betere oplossing dan door een rechterlijke uitspraak

 • Er is sprake van communicatiestoringen

 • Je wilt graag een oplossing de ook voor de toekomst bruikbaar is

 • Je vindt het belangrijk dat de zaak vertrouwelijk behandeld wordt

Nee, want:

 • De uitspraak van een rechter over deze zaak is belangrijk

 • Je hebt een uitspraak nodig die ook te opzichte van derden geldt

 • Je wilt je eigen gelijk openbaar bewijzen

 • Een eerdere mediationpoging is mislukt

 • Je hebt, om wat voor reden dan ook, geen enkele onderhandelingsvrijheid

 • Je wilt de zaak niet snel oplossen en dit ook niet tijdens de mediation ter sprake brengen

 

 

Heb je minimaal 2x een JA van bovenstaand lijstje? Mediation is dan zeker het overwegen waard!

Mocht je twijfelen, bel dan gerust om te overleggen. We zijn bereikbaar op 0493-380313

zelftest

Kosten

Vooraf maken we met betrokkenen duidelijke afspraken over de kosten. We leggen dit schriftelijk vast zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

 

Partijen delen de kosten op basis van de verdeelsleutel die ze zelf bepalen. De afspraken hierover leggen ze vast in de mediationovereenkomst.

 

Over het algemeen betalen partijen ieder de helft van de kosten. Is er sprake van één opdrachtgever, bijvoorbeeld de werkgever, dan betaalt deze meestal de kosten.

 

De kosten voor mediation bestaan uit het honorarium van de mediator. Daarvoor hanteert Sensare een uurtarief wat afhankelijk is van het aantal deelnemende partijen.

 

Sensare verzorgt de mediation inclusief het gebruik van de neutrale praktijkruimte voor mediationgesprekken. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening.

 

Als partijen op locatie willen onderhandelen of deskundigen willen inschakelen, kan dat tot extra kosten leiden. 

Kies voor kwaliteit

kosten en kwaliteit

Het ADR register van Global Network Group is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) geaccrediteerd als officiële WKKGZ geschilleninstantie.

WKKGZ staat voor Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg.

 

ADR practitioners gecertificeerd door ADR Register kunnen t.b.v. de Geschilleninstantie optreden als WKKGZ klachtinformateur, mediator of arbiter.

ADR associate certified register-mediator.jpg
ADR associate certified register-conflictcoach.jpg

Een kwaliteitskeurmerk voor mediation is altijd op persoonlijke titel. Dat betekent dat niet het bedrijf, maar de mediator gekwalificeerd is.

Na een intensieve opleiding en kwaliteitstoetsing is Miranda Raaijmakers sinds 2016 opgenomen in het internationale ADR kwaliteitsregister.

Miranda is ADR-gecertificeerd met twee specialisaties;

Register Mediator en Register Conflictcoach.

Hierdoor heeft ze de kwaliteiten in huis om een geschil op verschillende niveaus te benaderen.

bottom of page