top of page

Gedragscode en klachtenregeling

Gedragscode en ethische code

Sensare heeft en voelt zich verbonden met de Gedragscode van Noloc en met de Ethische Code van Nobco

Huisregels

In de Huisregels staat omschreven wat coachee, opdrachtgever en coach van elkaar mogen verwachten.

De huisregels worden door partijen ondertekend voorafgaand aan de coaching.

Klachtmelding bij schenden van professioneel handelen

Mocht je ontevreden zijn of je geschaad voelen vanwege het (niet) handelen van je coach, neem dan alsjeblieft contact met ons op.

​Vanzelfsprekend kan je voor je melding en klachtenbehandeling ook terecht bij een onafhankelijke partij. Het medium hiervoor is afhankelijk van aard van de opdracht, informatie vind je in ons klachtenreglement.

Sensare doet haar uiterste best om opdrachten uit te voeren naar je tevredenheid. Onze diensten voeren we uit in overeenstemming met onze beroepscode, huisregels en privacyverklaring. Laat het ons alstublieft weten als je desondanks ontevreden bent. We behandelen je klacht met grote zorg en waar mogelijk kijken we naar een passende oplossing.

Kenbaar maken van een klacht bij Sensare

Je kunt een klacht indienen;

 • Als je niet tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden door (een van) onze medewerkers kan je daarover bij ons een klacht indienen.

 • Als Sensare je verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming, correctie en/of vernietiging van persoonsgegevens heeft geweigerd (zie ook Privacyverklaring van Sensare).

 • Als je vermeende onregelmatigheden aan de kaak wilt stellen.

 

Maak je klacht (ook) schriftelijk kenbaar. Vermeld daarbij:

 • je naam en adres

 • de naam van de medewerker op wiens gedraging de klacht betrekking heeft

 • de dagtekening en je handtekening

 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht

 • de reden waarom je de klacht indient

 • Als je een voorstel heeft voor de afwikkeling van de klacht kan je dat ook aangeven.

Vervolgens bevestigen we binnen vijf werkdagen de ontvangst van je klacht. In deze ontvangstbevestiging word je geïnformeerd over het verdere verloop van de procedure, waaronder de afhandelingstermijn en de mogelijkheid gehoord te worden.

We streven ernaar je klacht uiterlijk binnen acht weken af te handelen. De beslissing die Sensare neemt op je klacht, bestaat uit verklaring van gegrond of ongegrond. Uiteraard is dit een gemotiveerde beslissing.

​Overigens kan je gedurende de klachtbehandeling bij Sensare aangeven dat de medewerker tegen wie jouw klacht zich richt, aan je klacht tegemoet is gekomen. Zodra je dat hebt aangegeven vervalt de klacht en wordt de behandeling ervan gestaakt.

Coaching; kenbaar maken van een klacht bij Nobco

Je kunt een klacht indienen;

 • Wanneer je cliënt, opdrachtgever of derde bent

 • En je een klacht heeft over het beroepsmatig handelen (doen en laten) van je Nobco-gecertificeerde coach*.

Hoe dien je een klacht in;

Je maakt je klacht kenbaar bij de Commissie Klachtbehandeling van Nobco. Neem hiervoor contact op met het secretariaat, zoals aangegeven op de website van Nobco.

 

Het reglement voor klachtenbehandeling van Nobco kan je hier raadplegen.

 

 

Loopbaancoaching; kenbaar maken van een klacht bij Noloc

Je kunt een klacht indienen;

 • Wanneer je direct belanghebbende bent en/of lid bent van Noloc

 • En van mening bent dat de Noloc-gecertificeerde coach* inbreuk heeft gemaakt op de gedragscode van Noloc

Hoe dien je een klacht in;

Je maakt je klacht kenbaar bij de Raad voor Klachtenbehandeling van Noloc.

Neem hiervoor contact op met het secretariaat. Deze is gevestigd Ambachtstraat 15, 3861 RH, Nijkerk en telefonisch bereikbaar op 033-2473475.

Het reglement voor klachtenbehandeling van Noloc kan je hier raadplegen.

Mediation; kenbaar maken van een klacht bij ADR

Je kunt een klacht- of tuchtrechtmelding doen;

 • Wanneer je van mening bent dat een mediator* van Sensare niet heeft voldaan aan de vigerende gedragsregels of de procedure-vereisten van Global Network Group

Hoe dien je een klacht in;

Je dient de klacht per email, met gebruikmaking van het klachtformulier, in te dienen via info@global-network-group.eu

Het reglement klachtrecht certificaathouders van ADR/Global Network Group kan je hier raadplegen.

*) beroepsbeoefenaars zijn op persoonlijke titel aangesloten bij Nobco, Noloc en/of ADR

bottom of page