top of page

Inzichten beklijven door actie

Als je kiest voor Sensare, dan kies je voor ervaringsgerichte coaching

Werkvormen

Ervaringsgericht leren

Sensare legt het accent op ervaringsgericht leren. Dat betekent dat we naast "praten" ook "doen". Met actieve en speelse werkvormen doen we een beroep op jouw zelfsturend vermogen.

 

We richten ons op oplossingen die voor jou werken en waarmee je thuis en op je werk zelf verder aan de slag kunt. We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en je ervaart dat je in staat bent om op een andere manier met je doelen en met anderen om te gaan.

 

Zo krijg je gelegenheid om nieuwe ervaringen op te doen en te oefenen met ander gedrag. Met ruimte voor plezier, want serieuze onderwerpen mogen wat ons betreft best op een speelse wijze worden benaderd. 

Blijven leren_kleur.jpg
Persoon_groei_kleur.jpg
Sprongen maken_kleur.jpg
Lichaamsbewustzijn en lichaamswerk

Leer voelend aanwezig te zijn in je lichaam. Het lichaam is je huis en gevoelens zijn de reactie op de omgeving. Dus het is erg belangrijk dat je op tijd de goede informatie krijgt om adequaat te kunnen reageren. Daarom wil je luisteren naar de signalen van je lichaam. Met twee voeten op de grond.

 

Gevoelens zijn niet goed of slecht, ze zijn en zetten je aan tot actie. Ze vormen een bron van de menselijke energie, van je uniek zijn en je motivatie. Gevoelens zijn een deur tot je intuïtie. Als je hebt geleerd om je emoties binnen te houden, durf je misschien niet meer te voelen. Je leert weer luisteren naar de signalen van je lichaam. 

 

Luisteren naar jezelf vereist dat je bereid bent om eerlijk te zijn. Het lichaam liegt niet en wat je voelt is waar. Als je luistert heeft dat consequenties, lichaamswerk leert je vanuit je eigen liefde en in mildheid naar jezelf deze consequenties te zien en vandaar uit keuzes te maken. Je grenzen te stellen en op te komen voor jezelf.

Systemisch werk

De bedenker van familieopstellingen Bert Hellinger ontdekte dat het mogelijk is om oude pijn en onbegrepen reactiepatronen te ontrafelen zonder alle betrokkenen zelf erbij te halen. Systemen kunnen in je omgeving liggen (familie, organisatie, team) of in jezelf (een patroon of probleembeleving).

 

Door mensen of objecten als ‘representant’ voor familieleden of patronen op te stellen in een ruimte, wordt duidelijk voelbaar hoe men zich tot elkaar en de vrager verhoudt en hoe men elkaar beïnvloedt.

 

Bovendien is het mogelijk om helend te werken door bewust te schuiven met de opstelling en daardoor tot verwerking van oude pijn te komen.

 

 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Met NLP ga je aan de slag met je zintuigen, gedachten en gevoelens met als doel je bewust te worden van die invloeden. Daarbij gaat het er niet om wát je je herinnert, maar om de werking van je geheugen. En wat het effect van die herinnering, gebeurtenis of opmerking is op je dagelijks handelen.

 

Door NLP leer je ervaringen en gebeurtenissen op een andere manier te bekijken. Daardoor ga je er anders mee om en verandert je kijk op dingen. Je gaat anders luisteren en communiceren en de gevolgen daarvan zijn positief en direct merkbaar.

Transactionele Analyse & Voice Dialogue

TA en Voice Dialogue zijn werkvormen waarbij het gaat om de persoonlijkheidsdelen van iemand. Dit zijn verschillende aspecten of subpersoonlijkheden van de persoonlijkheid.

 

Ieder mens heeft een volwassen-deel, een kind-deel, een ouder-deel en andere delen in zich. Deze delen kunnen als aparte individuen benaderd worden.

TA en Voice Dialogue geeft de je meer inzicht in zijn persoonlijkheid. Iemand die een innerlijk conflict heeft, heeft daar vaak last van. Je houding en gedrag stralen onbewust uit hoe je jezelf voelt. Doordat de therapeut de houding benoemt kan je je daarvan bewust van worden.

 

Ook kan een conflict opgelost worden door de conflicterende delen met elkaar te laten praten.

Hypnotherapie (hypnose)

Bij het horen van de term hypnotherapie denken mensen vaak direct aan toneelhypnose, opgevoerd door artiesten zoals Rasta Rostelli, waarbij de slachtoffers volledig overgeleverd zijn aan de grillen van de hypnotiseur. Hypnotherapie is echter minder eng dan je in eerste instantie zult verwachten, want de toegepaste vorm van hypnose is slechts een lichte meditatieve ontspanning.

 

Jij behoudt de controle en blijft je volledig bewust van wat er met je gebeurt.

 

Een groot deel van het lichamelijk en psychisch functioneren, wordt door het onbewuste gestuurd. Autonome systemen zoals ademhaling, bloeddruk en spijsvertering functioneren zonder dat je er bij na hoeft te denken. Sterker nog, met je bewuste psyche ben je meestal niet eens in staat deze systemen te beïnvloeden. Bij psychische problemen speelt zich meer af op onbewust niveau dan op bewust niveau. Neem als voorbeeld vliegangst. Je weet rationeel dat je niet bang hoeft te zijn, maar als je in een vliegtuig zit krijg je plotseling een oncontroleerbare panische angst.

 

Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van een lichte vorm van hypnose om in contact te komen met dit onbewuste. Via het onbewuste kunnen vele psychische- en psychosomatische problemen behandeld worden.

NLP
RET
TA en Voice Dialogue
Systemisch werk
lichaamswerk
imaginaties
ontspanning en mindfulness
Rationele Effectiviteits Training (RET)

Rationele Effectiviteits Training (ook wel Rationeel Emotieve Therapie) genoemd,  is een therapievorm waarbij de cliënt zijn gedachten onderzoekt.

 

RET gaat ervan uit dat de interpretatie van een gebeurtenis bepaalt hoe iemand zich daarbij voelt.

 

Door dit te onderzoeken wordt de cliënt zich meer bewust van zijn gedachten en overtuigingen. Door de gedachten te bevragen, tegen te spreken en te beargumenteren wordt duidelijk dat er ook andere manieren van denken zijn. De cliënt kan deze nieuwe benadering bij eigen praktijkvoorbeelden uitproberen.

Imaginaties en visualisaties

Tijdens een imaginaties laat je coach je een reis maken door je eigen,  innerlijke beleving. Met een goede begeleiding kun je in een lichte trance de barrières die je bewuste kant opwerpt (oude overtuigingen, kritische veroordelingen, ideeën over wat moet en wat niet) omzeilen.

 

Wat naar voren komt is het innerlijk weten van je eigenlijke zelf, de oplossingen die je heel diep van binnen gewoon weet. En kan.

 

Het is je eigen verhaal, als een soort alerte dagdroom van jezelf. Er is een duidelijke interactie tussen de cliënt en de coach.

 

Bij een visualisatie ben je ook erg ontspannen en volg je het verhaal van je coach. Je brengt zelf niet actief iets in, maar je bent gericht op het ervaren van loslaten, afstand nemen, ontspannen en het versterken van het “ik”.

Ontspanningstechnieken en Mindfulness

Ontspanningstechnieken helpen je om meer in contact te komen met je rust en je kracht. Bijvoorbeeld wanneer je een periode van (te) hard werken, ziekte, spanning of beginnend herstel hebt meegemaakt. Of als je moeite hebt om je te ontspannen, tot rust te komen, te genieten. Pieker je veel, ben je onrustig, moe of heb je stress gerelateerde klachten zoals slaapproblemen, gebrekkige concentratie, een opgejaagd gevoel, pijn in nek en schouders etc, dan kan het heel erg goed voor je zijn om je bewust te worden van de spanning in je lijf en natuurlijk leren hoe je deze kunt afbouwen.

Bijna alle stress ontstaat door het denken over verleden en toekomst: wat we nog moeten doen, wat er kan gaan gebeuren, wat gebeurd is, hoe het beter zou moeten en kunnen etc . Met mindfulness oefen je om meer in het nu te leven en daardoor heb je minder last van stress.

Mindfulness betekent opmerkzaamheid, wanneer je mindful bent heb je aandacht voor datgene wat je aan het doen bent. Dus tandenpoetsen, de beweging van je tandenborstel in je mond voelen - in plaats van dat je tegelijk bezig bent met je haren te kammen.

Wanneer je jezelf traint in mindfulness leef je meer gefocust, ervaar je het leven intenser en – heel praktisch – laat je je minder afleiden. En dat is noodzakelijk in een wereld waarin je overstelpt wordt met prikkels en keuzes.

Ontspanningstechnieken en mindfulness zijn dus twee verschillende dingen. Ze versterken elkaar en maken dat je heel intens je leven beleeft; vooral in het hier-en-nu en met allebei je voeten op de grond.

Anker 1
Matrix Coaching
provocatief coachen
Regressietherapie

Tijdens een sessie ga je in een lichte trance terug in de tijd. Naar de oorsprong van dat wat jou belemmert om je leven te leven zoals jij dat wilt. Tijdens de therapiesessie is het mogelijk om vanuit het onderbewuste informatie over jezelf bewust te maken, situaties te verwerken en leren om in de toekomst anders met zaken om te gaan. Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze maakte of beslissing nam is hiervan een onderdeel, want juist die momenten hebben een enorme doorwerking in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes.

Daarnaast kun je in trance krachtmomenten "wakker maken" zodat je er in het hier-en-nu van kunt profiteren.

Matrix Coaching

De Matrixmethode is een manier om te ontdekken met welke strategie je een situatie aanpakt. Als je dat als een belemmering ervaart ga je deze zelf en op jouw manier vervangen tot het beter bij jou past.

Het is een leuke, creatieve werkvorm die uitgaat van je eigen wijsheid.

 

Deze coaching wordt vooral toegepast bij leer- en concentratieproblemen, informatieverwerking, volle hoofden en automatiseren.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende Gespreksvoering is gespreksstijl die gericht is op samenwerking en waarmee je iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt.

Deze gespreksstijl zet jouw coach in om jou te helpen je bewust te worden van je problemen en om die daadwerkelijk aan te pakken.

Je coach ontlokt jou verandertaal, zodat je zélf gemotiveerd raakt waarom en wat er anders wordt. 

Uit onderzoek blijkt dat wanneer iemand begeleid wordt m.b.v. Motiverende Gespreksvoering, is de kans groter dat er daadwerkelijk gedragsverandering optreedt.

Provocatief coachen

Niks knikken en instemmen... je coach zit je uit te lachen uit en roept dat je aan je probleem vooral niets moet veranderen.

 

Huh?

Veel kans dat je coach provocatief aan het coachen is! De ezel aan z'n staart trekken, zeg maar. Je komt vooruit omdat je tegenwerking kreeg.

 

Als je coach denkt dat jij wel tegen een stootje kunt en er misschien juist ééntje nodig hebt, dan kan je van je provocatieve coach zomaar een bijzondere invalshoek terugkrijgen.

Spannend en uitdagend!

motiverende gespreksvoering
bottom of page