top of page

TMA talentkaarten

In de talentkaarten vindt u de beschrijving van verschillende drijfveren. Drijfveren zijn de stabiele behoeften van mensen die zich uiten in hun denkprocessen van waaruit ze bewust en onbewust keuzes maken. De mate waarin iemand een bepaalde drijfveer heeft kan in kaart worden gebracht met behulp van een TMA Talentenanalyse. 

In essentie is elke drijfveer neutraal, dat wil zeggen dat het niet goed of slecht is om een bepaalde mate van een drijfveer te hebben. Elke score op een drijfveer is dus goed. Echter in een bepaalde omgeving, functie of rol kan het hebben van een bepaalde mate van een drijfveer beter of slechter van pas komen. In de persoonlijke talentenanalyse rapportages worden veel genuanceerdere beschrijvingen over kandidaten gemaakt per score van 1 t/m 9 op alle drijfveren.

bottom of page