top of page

Ontwikkeladvies 45-plussers

Subsidieregeling voor werkende 45-plussers

Wat is het Ontwikkeladvies?

​Het Ontwikkeladvies is een subsidieregeling voor werkenden van 45 jaar en ouder. Het doel is om jou bewust na te laten denken over je werktoekomst zodat je de regie op jouw  loopbaan krijgt en houdt, of er tijdig actie genomen kan worden om je te ontwikkelen of een loopbaanswitch te maken.

 

Wat levert het Ontwikkeladvies jou op?

Een bruikbaar ontwikkelplan, zodat je zicht hebt op hoe je goed de toekomst in kunt stappen.

Je krijgt drie gesprekken van 1 1/2 uur, waarin alle aandacht van jouw coach exclusief op jou gericht is; omdat we graag efficiënt werken krijg je bij Sensare geen groepsbegeleiding maar individuele coaching.

Wat zijn de kaders?

Voor elk Ontwikkeladvies stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Agentschap SZW een bedrag van 600 euro beschikbaar. Sensare vraagt dit voor je aan.

​Voor deze loopbaancoaching heeft het Ministerie € 17 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling stopt wanneer de limiet van het beschikbare budget bereikt is, maar uiterlijk op 10 januari 2020.

​​

Wat verwacht het Ministerie van jou?

Super dat de overheid jouw Ontwikkeladvies subsidieert, maar daar verwacht ze wel wat voor terug;

  • Voor aanvang vul je een vragenlijst (zgn. nulmeting) in over je huidige werk en loopbaan;

  • Je maakt met je loopbaanadviseur een verslag van de gesprekken en een Persoonlijk Ontwikkelplan;

  • Je geeft schriftelijke toestemming dat het Ministerie van SZW via het onderzoeksbureau Regioplan jou mag benaderen met een nieuwe vragenlijst;

  • Ter controle van je deelname en de uitvoering van het Ontwikkeladvies onderteken je een prestatieverklaring.

Voor iedereen die werkt!

Vanaf 2019 hoef je niet meer aan specifieke voorwaarden te voldoen (zoals beroepsgroep) maar is de regeling opengesteld voor alle werkenden, ook voor zzp'ers en andere ondernemers!

 

Eerder kwam je alleen in aanmerking als je aan bepaalde voorwaarden voldeed. Minister Koolmees: “De mensen die het hebben gedaan, waren positief. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen er profijt van kunnen hebben. Daarom heb ik besloten dat alle 45-plussers in aanmerking komen.” 

De rompslomp is voor ons

Wil jij je beter voorbereiden op je toekomst? Bij Sensare kun je terecht wanneer je een onafhankelijk Ontwikkeladvies wilt. 

 

Wij vragen de subsidie aan zodat je daar geen omkijken naar hebt.

 

Naar het eerste coachgesprek neem je mee;

- een kopie van geldig ID-bewijs

- de ingevulde Vragenlijst Deelnemers - klik hier

- de ingevulde Toestemmingsverklaring - klik hier

De Prestatieverklaring Ontwikkeladvies vul je in en neem je mee naar het laatste gesprek- klik hier

(Alle informatie en formats die je nodig hebt kun je hier vinden)

bottom of page